Utdelning

Regelverket som kallas 3:12 är det som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelningar från egna bolaget. Skatten är som lägst 20 % och anses vara förmånligt i förhållande till skatt på annat uttag som lön. Regeringen ville ändra reglerna inför 2018, men fick dra tillbaka sitt förslag.

Utdelningen från fåmansföretaget beskattas olika beroende på hur stor utdelningen är och hur stora löneuttag som gjorts. Beräkning görs enligt antingen en huvudregel eller en förenklingsregel. För att använda huvudregeln måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB). Förenklingsregeln ger ett schablonbelopp varje år, som kan användas för de som inte kvalificerar sig för huvudregeln. Schablonbeloppet för kalenderåret 2018 är 169 125 kr, vilket då kan delas ut till 20 % -beskattning.

Det finns även ett antal begränsningar i reglerna som man bör se upp med. Bl.a. finns en begränsning ifall du äger mindre än 4 % eller om ägandet är passivt. Schablonreglerna går nu också bara att tillämpa på ett företag varje år, så om du äger flera bolag bör du fundera på var det används.

Slutligen bör man hålla i åtanke att den låga skatten på 20 % är efter att bolaget först betalat skatt på vinsten med 22 %. Vidare ger utdelningen inte några förmåner tillbaka. Den är inte grund för t.ex. sjukersättning eller pension. Det kan därför vara värt att fundera på att först ta lön upp till kanske första brytpunkten eller även upp till den maximala pensionsgrundade inkomsten.

%d bloggare gillar detta: