Stöd för Covid-19 från juli

covid

Beslutade stödåtgärder för Covid-19 förändras hela tiden. Antalet, utformningen och giltighetstider är inte helt lätta att hålla koll på. Här kommer en översiktlig uppdatering av hur det ser ut 1/7 2020. För fler detaljer och krav se bla Skatteverket och Tillväxtverket eller maila oss.

Parkering
Skattefrihet för parkering på arbetsplatsen. Gäller 1/4 – 31/12.

Gåvor
Skattefria gåvor upp till 1000 kr inkl moms per anställd. Detta gäller utöver de gåvor som normalt är skattefria (tex julklapp). Gäller ej pengar eller presentkort som kan bytas mot pengar. Gäller 1/6 – 31/12.

Provtagning
Skattefri provtagning för anställd för att kostatera om de har eller haft Covid-19. Gäller tillsvidare/alltid.

Taxiresor
Förmån men begränsad till priset för motsvarande resa i kollektivtrafik. Gäller så länge FHM rekommenderar begränsningar i vistelse i kollektivtrafik.

Egenavgifter
Egenavgifter för enskilda äringsidkare är sänkta under hela 2020.

Korttidsarbete
Kommer att gälla för 9 månader maximalt.

Kompensation för sjuklönekostnader
Kommer att behandlas separat och snabbare än normalt för april-juli samt att då hela kostnaden kompenseras. För augusti-september gäller en annan beräkning som ersätter mindre andel.

Omställningsstöd
Gäller idag de som haft ett tapp på minst 30% av omsättningen under mars och april.

Periodiseringsfond i enskild firma
För inkomståret 2019 kan du sätta av 100% av vinsten till periodiseringsfond. Max 1 Mkr.

Tillfälligt stöd för hyreskostnader
Söks via hyresvärden. Gäller perioden april-juni.

Slopad karensdag
Söks av den anställde själv. Gäller 11/3 – 31/5 men finns förslag på förlängning till 30/9.

Och följande stöd har avvecklats.

Arbetsgivaravgifter
Normala arbetsgivaravgifter gäller från juli.

%d bloggare gillar detta: