Starta företag tillsammans med andra

Det finns både fördelar och nackdelar med att vara flera ägare i ett företag. Det är svårt att som ensam ha kunskaper eller tid att ta hand om alla delar i företagandet. Vi har olika styrkor och rätt sammansatt blir summan större än delarna. Det är ovärderligt att ha någon att någon att diskutera företagandet med som är lika insatt. Men ibland kan det också gå riktigt illa. Det visar sig att man inte ville samma sak på en punkt och det kan bli slutet på en lång vänskap.

Rätt partner

Valet av partner är av största vikt för om samarbetet ska lyckas eller inte. Oavsett om det handlar om en vän, kollega, sambo eller annan måste ni hitta motiven bakom varför ni ska samarbeta. Vad vinner ni på det, vilka kompetenser har ni, vad ska ni bidra med etc. Kanske prova på att arbeta tillsammans i något mindre projekt först?

Kommunikation

Då ni kommer att bestämma tillsammans, och över varandra, är det viktigt att kunna kommunicera. Även i de fall ni är missnöjda med varandra eller då ni inte kan komma överens. Det kommer att komma flertal tillfällen när man är missnöjd på sig själv eller de andra, när någon har en dålig dag, när någon inte håller med min toppenidé etc. Kan ni inte hantera problem på ett konstruktivt sätt går det lätt utför.

Tillit att alla gör sitt bästa och trygghet att kunna vara sig själv fullt ut är viktigt, tillsammans med en förlåtande inställning.

Handlingsplan

Det är lätt att man tror att man tänker samma sak som sin partner. Att man vill samma sak. Att man bestämt en sak. Många gånger visar det sig att man inte alls var på samma spår eller att den ena uppfattat att man bestämt en sak medan den andre trodde att man bara pratat om det utan att komma fram till något. Att vara tydlig är viktigt. Ha gärna möten som på en vanlig arbetsplats. Skriv ner vad som beslutas.

Gör en handlingsplan! Använd t.ex. SMART-modellen för att strukturera mål.

 • Specifikt, tydligt, konkret.
 • Mätbart.
 • Accepterat av de inblandade.
 • Realistiskt.
 • Tidssatt.

Modellen gör det tydligt vad som ska göras och av vem. Sätt gärna tider för avstämning ifall det är ett större arbete.

Kompanjonsavtal

Det är omöjligt att förutse alla framtida situationer man kan råka på, men att inte fundera igenom det i startskedet kan leda till stora problem längre fram.

Vad är det respektive part ska bidra med (nu och framöver)? Ska någon arbeta heltid medan en annan bidra med kapital? Hur får vi betalt för vårt arbete? Ska någon ha full lön före övriga får något alls? Hur gör vi med utdelning kontra återinvestering? Hur gör vi om någon vill ut eller om vi vill ta in någon ny? Hur bestämmer vi priset på aktier om någon vill sälja? Ska vi ha konkurrensklausul? Hur hanterar vi tvister? Vad ska det kosta att bryta mot avtalet?

Tre vanliga orsaker till tvist

 • Någon gör inte det den ska
  Vi kommer alla ha dåliga dagar. Ibland har vi inte förstått varandra. Viktigt är att från start ha en bra och öppen kommunikation och att arbeta med en tydlig handlingsplan.
 • Vi är inte överens om vart vi ska
  Arbetet med att hålla samma riktning börjar ofta med ett ordentligt arbete med kompanjonsavtal. Därefter är det bra att ha möten och att skriva ner beslut.
 • Någon vill sluta
  Förutsättningarna i livet förändras. Det är enklare att komma ut ett samarbete på ett bra och vänskapligt vis om förutsättningarna för avslutet är bestämda redan från början, i kompanjonsavtalet. När det väl är dags att ta steget är känslorna ofta starka.

 

 

%d bloggare gillar detta: