Sjukintyg från första dagen.

Som arbetsgivare är du skyldig att betala sjuklön från dig 2 till 14. Från dag 8 är du bara skyldig att betala om arbetstagaren styrker sin sjukdom genom läkarintyg.

Finns det särskilda skäl kan arbetsgivaren bestämma att en arbetstagare ska visa läkarintyg redan från första dagen. Särskilda skäl kan vara vid misstanke om missbruk eller om det kan finnas behov av rehabilitering.

En sådan begäran ska vara skriftligt och får inte gälla mer än ett år. Det kan vara rimligt att arbetsgivaren bekostar förstadagsintyget.

%d bloggare gillar detta: