Sänkt bolagsskatt

Glädjande nyhet för företagare är att bolagsskatten kommer att sänkas från dagens 22% till 20,6% år 2021. Sänkningen görs med ett mellansteg och kommer att ligga på 21,4% under 2019 och 2020.

Bolagsskatten har sänkts i omgångar från 28% under 1994 och ligger sedan några år på ungefär en genomsnittlig bolagsskatt inom EU. Nu sänks den alltså ytterligare med en förhoppning att sänkningen ska verka positivt på tillväxt och att fler bolag ska välja att beskattas inom Sverige. Dock påverkar självklart även andra skatter och avdragsmöjligheter den samlade skattebilden .

Reglerna har samtidigt utformats så att skatteplanering för att ta del av kommande lägre skatt ska undvikas. Periodiseringsfonder får en annorlunda beräkning samt att schablonintäkten beräknas på 100% av statslåneräntan istället för dagens 72%

För enskild firma sänks även expansionsfondsskatten. Här sker sänkningen i ett enda steg från 2021 och blir även den 20,6%. Också här gör reglerna att man inte tjänar på avsättning för att invänta sänkningen.

%d bloggare gillar detta: