Personalvårdsförmåner

Trivsel, samhörighet och god psykisk och fysisk hälsa hos personalen kan vara guld värt för företaget. Det är en del av en bra väg för att få motiverade, ansvarstagande och effektiva medarbetare.

Personalvårdsförmåner är förfriskningar och andra enklare slag av förtäring som inte räknas som måltid. Exempel är kaffe, fika, frukt, godis och smörgås. Om det kan ersätta en normal frukost, lunch eller middag är den inte längre en skattefri personalvårdsförmån.

Även vissa andra aktiviteter som exempelvis körsång på arbetsplatsen, personalutflykter och personalstöd vid personliga krissituationer räknas hit.

Personalvårdsförmånen måste rikta sig till hela personalen oavsett anställningsform för att vara skattefri. Även vikarier och tillfälligt anställda ska omfattas. Dock får de som av olika skäl är tjänstlediga undantas. Innehållet får dock lösas inom varje naturligt avgränsad arbetsplats för sig.

Förmånen får ej kunna bytas mot kontanter eller erbjudas mot bruttolöneavdrag.

Motion och annan friskvård räknas också som personalvård, och de tar vi upp närmare i ett separat inlägg.

%d bloggare gillar detta: