Lokal i hemmet

Många av oss företagare arbetar i hemmet, mer eller mindre. Kan man då dra av kostnader för en lokal i hemmet? Ja i vissa fall kan man göra det.

Om vi tittar på enskild firma först så finns 2 alternativ. Det enklaste alternativet är att beräkna din arbetstid i detta rum. Överstiger arbetstiden 800 timmar per år i lokalen så har du rätt till ett schablonavdrag på 2000 kr per år om lokalen finns i en fastighet som ägs av dig eller din make/maka (tex villa) eller 4000 kr per år i hyresrätt eller bostadsrätt. El, vatten mm ingår i schablonbeloppet. Detta gäller om du inte redan har en lokal för samma syfte någon annanstans.

Det andra alternativet kräver ett särskilt inrättat rum, vilket då med hänsyn till läge, inredning eller användning inte kan användas som bostad. Med denna beräkningsmetod får du avdrag med skälig del av bostadskostnaden, dvs lokalens andel av de verkliga kostnaderna som tex el, vatten, uppvärmning, hyra eller avgift till bostadsrättsförening. Boräntor får ej dras av. Här spelar det ingen roll hur många timmar du arbetat i lokalen.

Har du aktiebolag är det lite krångligare. Bolaget får avdrag för en hyra som betalas till dig som ägare om bolaget har ett verkligt behov av lokalen, det finns ett skriftligt hyresavtal med ett definierat utrymme och till den del hyran är marknadsmässig. Frångås något kriterium räknas hyran istället som lön.

Du som ägare skattar å andra sidan för den hyra du erhåller, som inkomst av kapital med 30%. Du kan heller inte göra det schablonavdrag på 40 000 kr som du har rätt till ifall du hyr till en utomstående. Det avdrag du kan göra är enbart den ökning av kostnader som uthyrningen faktiskt medfört, som tex ökad elkostnad.

En korrekt hyresutbetalning till ägaren ger dock betydligt bättre nettobehållning än både löneuttag och utdelning.

%d bloggare gillar detta: