Krispaket gällande anställda

För er med anställda finns 6 punkter i det statliga krispaketet att tillgå. Nytt är även att det även gäller dig som anställd i ditt eget företag. Tidigare exkluderades ägare och närstående, men det är alltså ändrat. Du som driver enskild firma är fortfarande exkluderad från många punkter i krispaketet, men inte alla. Notera att det är olika datum som gäller på alla punkter.

Slopad karens

Karensdagen är tillfälligt slopad mellan 11 mars och 31 maj. Du som arbetsgivare hanterar lön och karensdag som vanligt, det är den anställde själv som måste ansöka om ersättning via en ny e-tjänst hos Försäkringskassan. Det är dock bra om du som arbetsgivare informerar de anställda om detta. Den anställde ersätts med ett schablonbelopp på 700 kr före skatt. Detta kan även du som egenföretagare söka och får då 804 kr före skatt. Detta är heller inte något som ska bokföras.

Slopat krav på läkarintyg

Mellan 13 mars och 31 maj krävs inget läkarintyg från dag 8. Gäller även för VAB. Från 27 mars krävs inget läkarintyg tom dag 21. För att få smittbärarpenning krävs dock fortfarande läkarintyg. Detta gäller både anställda och egenföretagare.

Sjuklönekostnaden tas över av staten

För april och maj tar staten över hela sjuklöneansvaret. Du som arbetsgivare betalar sjuklönen som vanligt till de anställda och redovisar sjuklönen som vanligt i arbetsgivardeklarationen. Tidigare fick arbetsgivare ersättning för höga sjuklönekostnader en gång per år, men nu ska april och maj administreras separat och betalas ut via skattekontot tidigare än normalt.

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift

Mellan 1 mars och 30 juni betalar ni endast ålderspensionsavgift på 10,21% på löner upp till 25 000 kr per person och månad för max 30 anställda. Detta kan inte kombineras med andra nedsättningar av arbetsgivaravgiften. Nedsättningen söks via arbetsgivardeklarationen och ruta 62 på resp anställd. Tänk på att i första hand söka för de som kommer upp i taket på 25 000 kr om du har fler än 30 anställda. Har du hunnit deklarera lön för mars innan nedsättningen beslutats så kan du ändra deklarationen.

Korttidsarbete

Det som först kallades korttidspermission. Gäller 16 mars till 31 december. Det finns en del krav för att denna del av krispaketet ska kunna användas och allt detta står förklarat på Tillväxtverket.

Har du inte kollektivavtal där detta är reglerat så behöver du skriva avtal med minst 70% av anställda på en enhet. Nedgången i arbetstid görs enligt fasta nivåer på 20, 40 eller 60%. Lönetak 44 000 kr per månad och anställd, där arbetsgivaren står för överskjutande del. Minskad kostnad upp till 53%.

Tillfälligt anstånd med betalningen av skatter

Perioden januari till september kan du få anstånd med att betala arbetsgivaravgift, moms och skatter i högst ett år. Dock högst tre redovisningsperioder (eller kvartalsmoms eller årsmoms). För detta betalar du ränta på 1,25% samt avgift för anstånd på 0,03%. Du deklarerar som vanligt och ansöker om anstånd hos Skatteverket i Mina sidor.

Krispaketet kan räcka långt för många, men andra åtgärder kan behövas. Tänk på att inte vänta för länge. Ni är välkomna att maila oss om ni vill diskutera krishanteringen eller vill ha praktisk hjälp att söka/utföra.

%d bloggare gillar detta: