Kostförmån

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån. Med kost avses allt som kan drickas eller ätas. Förfriskningar och enklare förtäring kan omfattas av reglerna om personalvårdsförmån.

Värdering av fri kost sker med schablonbelopp och är 2018:

  • Helt fri kost 235 kr
  • Fri frukost 47 kr
  • Fri lunch eller middag 94 kr

Om den anställde gör ett nettolöneavdrag (OBS notera nettolöneavdrag) motsvarande schablonen uppkommer ingen skattepliktig förmån alls – även om måltiden i sig kostar mer. Om arbetsgivaren på något sätt bidrar till kostnaden så att den anställde betalar mindre än schablonen uppstår en skattepliktig förmån som motsvarar mellanskillnaden.

Det finns även en del undantag som fri kost på allmänna transportmedel samt frukost på hotell. Här måste måltiden vara en del av priset och inte gå att välja bort för att vara skattefri.

Fri kost vid intern och extern representation är fortsatt skattefri förmån. Dock har ju avdragsrätten för företaget slopats förutom för momsdelen.

Räkneexempel:
– Företagsledare äter lunch ute en gång per vecka 45 veckor per år. Lunchen kostar 120 kr och det görs nettolöneavdrag på 94 kr per lunch.Värdet för luncherna: 45 * 175 kr = 7875 kr.
Nettolöneavdrag: 45 * 94 kr = 4230 kr.
Skattefri kostförmån: 7875 – 4230 kr = 3645 kr.
– Företagsledare går ut på lunch med 4 anställda. Lunchen kostar 500 kr för samtliga 5 personer.

Lunchkostnad: 500 kr
Skattefri kostförmån: 500 kr fördelat på deltagarna.

För företaget:
Momsavdrag: 53 kr
Ej avdragsgill kostnad för företaget: 447 kr
Skatteeffekt för aktiebolag 22% skatt: 98 kr.

%d bloggare gillar detta: