Karensavdrag istället för karensdag

Från 1 januari 2019 ersättes karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag. Karensavdraget är 20% av den sjuklön eller sjukpenning  arbetaren skulle få vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Tidigare har en anställd kunna få karensdag (avdrag) för tex med en timme om han sjukskrivit sig strax innan arbetsdagens slut. De med långa skift kan å andra sidan fått avdrag på 12 timmar. De nya reglerna ska ge en mer rättvis inkomstförlust för en anställd. Avdraget blir lika stort oavsett längden på arbetsdagen eller när sjukdom inträffat under dagen.

Avdraget görs alltså på själva sjuklönen (alltså 20% avdrag av 80% av lönen i vanliga fall).

Notera att kollektivavtal kan påverka beräkningen.

I övrigt gäller samma regler som tidigare;

  • max 10 karensavdrag per år
  • vid återinsjuknande inom 5 dagar räknas den nya sjuklöneperioden samman med den tidigare
  • sjukperiod som påbörjats innan årsskiftet behandlas enligt de gamla bestämmelserna
  • egenföretagare kommer att fortsätta i det gamla systemet
%d bloggare gillar detta: