Angående Corona/COVID-19

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den information som kommer från myndigheterna angående det pågående virusutbrottet. Dagligen kommer ny information och det kan vara snabba kast. Vi vet att det är allvarligt, men inte hur allvarligt. Det kan vara bra att vara försiktig och förutseende. Jag ska här ta upp några punkter som kan vara bra att tänka på för dig som företagare samt hur BoC kommer att arbeta ett tag framöver. Vi hoppas på det bästa men förbereder oss för det värsta, som man ibland säger.

Personal

För er med personal har ni säkert hört att regeringen planerar att täcka upp inkomstbortfall för den anställdes karensperiod. Detta för att den som känner symptom ska kunna stanna hemma utan att oroa sig för sin inkomst, och därmed inte smitta andra. Vissa partier trycker på för att staten även ska täcka bolagens sjuklönekostnader, dvs dag 2-14, som idag företagen står för. Med tanke på att det kan bli väldigt dyrt för företag om ett större antal stannar hemma, vore det bra för att dämpa företagens risk rörande sjuklönekostnaden. Inget är dock beslutat om sjuklönerna.

Vid en spridning av smitta på ett företag finns risk att företaget blir totalt lamslaget. Även oron i sig hos anställda kan vara ett bra skäl att agera redan nu.

Hur gör ni för att minska riskerna? Finns möjlighet att sköta hela eller delar av arbete hemifrån? Kan möten hållas via telefon/video?

Alla sätt att minska kontakt mellan människor hjälper att minska smittorisken. Kan man stänga av våningsplan eller avdelningar? Tänk också på att varje resa till och från arbete kan vara en risk, speciellt i kollektivtrafik.

Leverantörer

Hur stora lager av nödvändigt material håller ni idag? Har ni någon leverantör som är kritisk för ert arbete? Gör en inventering och se om ni kan bygga en beredskap här. Era leverantörer står för samma utmaningar som ni. Finns back-up ifall någon inte klarar av att leverera?

Kunder

Även här är det ur smittosynpunkt bra att inte träffas mer än nödvändigt. Är det verkligen ett måste att träffa kunden? Kan man ta det på telefon kanske?

Tänk också på att många kunder kan vara oroliga. Kanske kan man göra förändringar i en tjänst för att kunna tillgodose kunden utan att träffas? Det kan ju också vara så att kunden vill avbryta sin beställning, och då kan det vara bra att vara förberedd med en plan. Ska vi betala tillbaka pengar eller inte? ”Ett avtal är ett avtal” eller möjligen skapa goodwill? Eller kanske bara ge ett uppskov i leveransen tills det lugnat ner sig.

När det gäller kundsidan kommer man nog inte ifrån att efterfrågan kan ändras snabbt. Vissa branscher kan uppleva ett starkt uppsving och bör planera för det, medan andra kan få se sin efterfrågan nästintill försvinna helt. Vad gör vi då?

Karantän

Det finns också en risk att delar eller hela landet hamnar i någon form av karantän som vi ser i Kina, Italien och Spanien bla. Detta kan på olika sätt försvåra för alla delar ovan. Personal som bor långt från arbetet kanske inte kan ta sig fram, leveranser kan stanna vid gränser osv.

BoC

Vi kommer att vara så försiktiga som det bara går. Resor till och från arbete och fysiska kundkontakter kommer att hållas till ett minimum under en obestämd period framöver. Det är både för vår och er skull. Istället kommer vi att prova oss fram med tekniska hjälpmedel som Skype eller messenger för samtal där man behöver se varandra och bud för leveranser. Givetvis funkar vanlig telefon och Mail som vanligt. Vi kommer även att försöka minska fasta kostnader samt vänta med alla icke nödvändiga investeringar.

Vi står givetvis till förfogande om ni vill diskutera och planera åtgärder inför Corona.

%d bloggare gillar detta: