Verklig huvudman

Enligt nya regler måste de flesta företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018 (gäller ej tex enskild näringsidkare). Nystartade företag och föreningar ska göra anmälan inom fyra veckor.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst är ägare eller utövar kontroll. Det kan vara en person som inte är delägare men på annat sätt kan utöva kontroll. Det kan också vara den som tjänar pengar på att någon annan agerar åt dem. Tanken går till bulvaner och sk ”målvakter”, men det kan även gälla vid tex generationsskifte där barn kan utöva kontroll innan ägandet är flyttat.

Exempel på kontroll är att ha mer än 25% av röster eller rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöter. För närstående räknas kontrollen samman. Huvudmannaskap kan även följa med till dotterbolag mm.

Utredningen om vem/vilka som är verklig huvudman ska sparas i 5 år (utom i de fall det är uppenbart onödigt, tex för aktiebolag med endast en ägare).

Fortsättningsvis måste bolaget/organisationen vara uppmärksamma ifall förhållandena ändras och då anmäla det nya förhållandet utan dröjsmål.

Anmälan
Anmälan är gratis tom 1 februari 2018 och kostar därefter 250 kr. Anmälan görs elektroniskt i Bolagsverkets tjänst och skrivs under med e-legitimation. Anmälan ska göras även om huvudman inte finns eller kan fastställas.

Meddela oss här om du vill ha hjälp med anmälan:

 


Anmälan görs här: Bolagsverket

Läs mer på Bolagsverket: här och här.

%d bloggare gillar detta: