Ansvarsfriskrivning och andra legala frågor

Den information som presenteras på websidorna avser att ge besökare en allmän bild av BoC Ekonomi, dess verksamhet och andra frågor som kan vara av intresse. Informationen avser dock inte att vara heltäckande eller innehålla alla de upplysningar som en besökare behöver för att fatta beslut om sitt agerande i ett enskilt fall.

Informationen på websidorna är således inte till någon del avsedd att innefatta kommersiella råd till besökarna. BoC Ekonomi vill göra besökare uppmärksamma på det faktum att fel kan smyga sig på websidorna, trots noggrann övervakning för att detta inte skall ske. Vidare kan lagar och andra förordningar, rekommendationer etc., till vilka websidorna refererar, ändras över tiden. För att BoC Ekonomi ska kunna lämna goda och korrekta råd, krävs att våra experter inom respektive område bereds tillfälle att granska omständigheterna i det enskilda fallet. Kontakta oss därför gärna, så hjälper vi dig med de frågor du har.

BoC Ekonomi garanterar inte i något avseende att den information som presenteras på websidorna är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. BoC Ekonomi garanterar inte heller att websidorna, den information eller de tjänster som erbjuds där eller det material som laddas hem därifrån är felfria, inte innehåller virus eller inte på något annat sätt kan orsaka skada.

BoC Ekonomi tar inte i något avseende ansvar för tredje mans webbsidors innehåll eller tillförlitlighet som länkas till på webbsidorna.

BoC Ekonomi friskriver sig från allt ansvar för förluster eller andra skador som kan uppstå genom att besökare förlitar sig på den information som finns på websidorna eller på något annat sätt i anslutning till användningen av websidorna eller det innehåll och övrigt material som finns där. För det fall BoC Ekonomi ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

BoC Ekonomi förbehåller sig rätten att när som helst och utan angivande av skäl ta bort information, länkar eller andra hänvisningar till tredje man från websidorna.

Websidorna och dess innehåll omfattas av upphovsrätt, som tillkommer BoC Ekonomi. Kopiering av hela eller delar av websidorna eller dess innehåll utan BoC Ekonomis medgivande är således förbjudet. För det fall annat inte särskilt överenskommits i det enskilda fallet, förbjuder BoC Ekonomi användning av länkar som innebär användning av BoC Ekonomis logotype, ramlänkar eller metataggar används.