Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-09-20

Vår integritetspolicy utvecklas kontinuerligt och uppdateras löpande med hur vi hanterar GDPR.

Vi vill i denna text beskriva vår behandling av personuppgifter på ett transparent och öppet sätt så att de vars personuppgifter vi behandlar ska förstå varför och hur vi hanterar deras personuppgifter i vår verksamhet, samt vilka rättigheter de har.

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://bocekonomi.se.

Bakom webbplatsen står Johan Boström enskild firma.

Kontakt: info@bocekonomi.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Behandling av personuppgifter i uppdragsverksamheten

Allmänt

I uppdragsverksamheten behandlar vi personuppgifter för ändamålet att fullgöra de åtaganden som avtalats med våra uppdragsgivare. De lagliga grunderna för behandling inom uppdragsverksamheten är främst att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller avtal. Det kan också vara en intresseavvägning baserat på vårt intresse att bedriva verksamheten och följa de åtaganden som avtalats med uppdragsgivaren och även uppdragsgivares intresse att vi ska utföra uppdraget i förhållande till de registrerades eventuellt motstående intressen avseende skydd för sina personuppgifter.

Som utgångspunkt samlas de personuppgifter vi använder oss av från uppdragsgivaren själv. Vi samlar även från myndigheter och andra parter, som tex Bolagsverket, kreditupplysningsföretag och andra företagsdatabaser. Personuppgifter som samlas in kan vara kontaktuppgifter, information om befattningshavare och andra uppgifter avseende anställnings-, kund- eller leverantörsförhållanden. Personuppgifter kan vid behov lämnas ut enligt instruktioner från uppdragsgivaren. Det kan tex röra sig om att vi har i uppdrag att förse myndigheter med personuppgifter, tex rörande anställd till Försäkringskassan, kontrolluppgifter till Skatteverket med kopia till anställd osv.

Redovisningsverksamheten

Redovisningsverksamheten avser att biträda uppdragsgivare med bokföring, finansiella rapportering och löneadministration samt även redovisningsrådgivning. Den finansiella rapporteringen kan avse upprättande av årsredovisning, men också att biträda uppdragsgivaren med dess interna ekonomiska rapportering. Uppdragsgivarna tillhandahåller underlag som kan innefatta personuppgifter för att företagets ska kunna fullgöra åtaganden enligt avtal om att t ex bistå med bokföring och finansiell rapportering samt löneadministration. Det underlag som uppdragsgivarna tillhandahåller innefattar personuppgifter avseende bland annat underlag för löneutbetalningar, andra ersättningar och förmåner för anställda och underlag för uppdragsgivarens fakturering och betalningar till leverantörer. Personuppgifterna behandlas i de system och med de verktyg som är erforderliga för att bistå uppdragsgivaren med tjänster avseende bokföring, finansiell rapportering och löneadministration. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter i redovisningsverksamheten framgår i avtalet med uppdragsgivaren och är som utgångspunkt att biträda uppdragsgivarna med bokföring, finansiell rapportering och löneadministration.

Rådgivningsverksamheten

Rådgivningsverksamheten avser att lämna råd till företag i olika sammanhang, bland annat avseende företagstransaktioner, skatt och regelverksfrågor. Uppdragen kan också innefatta att bistå uppdragsgivare vid dess interna ekonomiska rapportering, med frågor som rör intern kontroll, vid upprättande av interna styrdokument eller att lämna råd i samband med organisationsförändringar. Uppdragens genomförande kan omfatta behandling av personuppgifter i olika avseenden och i olika omfattning, exempelvis vid upprättande av deklarationer, genomförande av internrevision eller intern ekonomisk rapportering. Personuppgifterna behandlas med de verktyg som företaget använder för uppdragsverksamhetens genomförande och dokumentation av genomförda uppdrag. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att fullgöra de åtaganden som följer av uppdragsavtalet.

Vid rådgivning som innebär att vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för uppdraget är den rättsliga grunden för behandlingen som utgångspunkt en intresseavvägning där vårt intresse av att kunna bedriva verksamhet och fullgöra uppdrag enligt avtal och uppdragsgivarens intresse av att få uppdraget utfört av olika skäl som varierar beroende på uppdragstyp vägs mot de registrerades intresse avseende skydd för sina personuppgifter.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Om du lämnar uppgifter i kontaktformulär på webbplatsen sparas dessa uppgifter upp till ett år, vidare skickas de via e-post till administratören och sparas på server upp till sex månader samt i mottagen e-post i upp till ett år.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev spar vi din angivna e-postadress så länge din prenumeration är aktiv. Du kan avsluta den via länk i nyhetsbrevet eller via ett e-post till: info@bocekonomi.se (ange då den e-post till vilket nyhetsbrevet skickas).

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi använder Jetpack och Google Analytics för statistikanalys över trafiken på webbplatsen. Läs deras Privacy policy här: https://automattic.com/privacy/ och här: https://policies.google.com/privacy

Vilka vi delar dina data med

Dina personuppgifter säljs inte vidare till någon. Däremot kan data användas och sparas hos tredjepart i de fall en tredjepart levererar del eller hel tjänst som efterfrågats eller i de fall tredjepart levererar system/program. Dina data kan också komma att delas med stat eller myndighet i det fall lag eller annat kräver detta.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Vår kontaktinformation

Vill du veta mer, ha utdrag över eller ta bort dina personuppgifter ska du skicka ett e-post till: info@bocekonomi.se. Ange vilken e-postadress du har kopplat till uppgifter hos oss. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till användaren med denna e-postadress med en begäran att bekräfta beställningen.

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information