Behandling av uppgifter

Dina uppgifter som du själv skriver in på någon av våra sidor kan komma att lagras och användas av BoC Ekonomi nu och i framtiden. Vi kan också lagra och hantera uppgifter från andra håll.

Syftet med lagringen och hanteringen av personuppgifter är att kunna ge er svar på era frågor, kontakta er, ge er service, upprätthålla avtal, utföra arbete samt uppfylla lagar. Vi genomför även riktad marknadsföring och utskick av nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att sälja eller överlåta era personuppgifter, utom i det fall verksamheten säljs eller det på annat sätt krävs för att följa lag, myndighetsutövning eller liknande, samt i de fall våra leverantörer enligt lag har behov av dessa.

Vilka personuppgifter som samlas in och hur de används beror på sammanhanget, där vi för prenumeranter på nyhetsbrev endast håller e-postadress – till kunder där vi ofta har behov av att lagra betydligt fler uppgifter för att kunna fullfölja uppdraget och de skyldigheter till arkivering och dokumentation som finns.